KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA
BİLGİ EDİNME FORMU AYDINLATMA BEYANI
Asırlar Gayrimekul San. Ve Tic. A.Ş.  (“Morpho Sleep”) iş alanındaki önem ve dikkatini kişisel verileri korumak için de kullanmaktadır. Morpho Sleep Anayasa’ nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, saklar ve gerektiğinde siler. Morpho Sleep bu metni, siz değerli üyeleri, ziyaretçileri ve müşterileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel Verileriniz aşağıda anlattığımız şekillerde işlenecek olup, tarafımızca belirtilmeyen hiçbir hususta verileriniz saklanmayacaktır.
Morpho Sleep’e ait www.morphosleep.com adlı web sitesinde yer alan “Bilgi Edinme Formu” kısmı ile müşteri/ziyaretçi/üye; satış sözleşmesi, indirim ve kampanya fırsatları hakkında bilgi ve/veya teklif almak üzere tarafımıza talepte bulunmaktadır. Tarafımızca müşteri/ziyaretçi/üye ile iletişim kurularak Morpho Sleep nezdinde mevcut ve/veya uygulanacak indirim, kampanya, ürün, fiyat, sözleşme kapsamında bilgilendirme ve/veya teklif yapılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca belirtmek isteriz ki;
Morpho Sleep, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Veri Sorumlusudur. 
Morpho Sleep kişisel verilerinizi otomatik olan yahut tam otomatik olmayan sistemlerle kaydetmektedir. Morpho Sleep aplikasyon, web sitesi v.s. gibi dijital platformlarda platformlarda verilerinizi otomatik yöntemlerle işlemektedir.  Tarafımızla bu site üzerinde yer alan işbu “Bilgi Edinme Formu” alanı ile birlikte ad-soyad, e-posta, telefon numarası paylaşmaktasınız. Tarafımızca işbu verileriniz Morpho Sleep nezdinde mevcut ve/veya uygulanacak indirim, kampanya, ürün, fiyat, sözleşme kapsamında bilgilendirme ve/veya teklif yapılması, sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın kullanılması yahut kurulması, tarafımızla kurduğunuz sözleşme/üyelik kapsamındaki meşru menfaatlerimiz, hizmet yahut üyelik sözleşmesinin gerektirdiği yükümlülükler, ödeme gücünün tespiti, istihbarat faaliyetlerinin yerine getirilmesi gereğince işlenmektedir. 
Ayrıca çerez politikamızda belirtilen oturum çerezleri siteye ziyaretçi olarak girdiğiniz durumlarda www.morphosleep.com adresine girdiğiniz tarih ve saat, siteye bağlanmanızı sağlayan web sitesi, site içerisinde bulunduğunuz süre, internet servis sağlayıcınızın adı, tarafınızca üye olunması durumunda şifre ve kullanıcı adınızın hatırlatılmasına ilişkin çerezler kullanarak işbu veriler tarafımızca loglanmaktadır.
Verileriniz;
 • Satış Sözleşmesinin Kurulması ve İfası,
 • Tarafınıza Teklif ve/veya Bilgilendirme Yapılması,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi Yapılabilmesi İçin Kanundan Kaynaklanan Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi, 
 • Üyelik Sözleşmesinin Kurulması,
 • Ödeme Gücünün Tespiti,
 • Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülebilmesi,
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Satış Sonrası Destek Faaliyetleri,
 • Sipariş Verdiğiniz Ürünlerin Tarafınıza Gönderim ve Teslimi,
 • Muhasebe ve Finans İşleri,
 • İletişim Faaliyetlerinin Devamı,
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi,
gibi sebeplerle, yukarıda belirttiğimiz verileriniz işlenmektedir. Morpho Sleep bu bilgileri hukuka, ahlaka, adaba ve mevzuata aykırı olarak işlemez ve kullanmaz.
Kişisel Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve alınan açık rızanız ile mevzuatta izin verilen yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafınızla yapılan sözleşmelerin ifası kapsamında yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve bulut hizmeti sağlayıcımızla, veri işleyen portal sahibine aktarılmaktadır.
Kişisel verileriniz, kanundan kaynaklanan her türlü idari ve teknik tedbir alınarak saklanmaktadır. Personelimize düzenli olarak veri korunması ve saklanması ile ilgili eğitim verilmekte, gerekli olmayan veriler periyodik imha yoluyla imha edilmekte, gerekmediği sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememekte, sızma testleri yaptırılarak, verilerinizi loglayarak, yedekleyerek veri güvenliğini sağlamaktayız.
Dilediğiniz zaman Morpho Sleep’e başvurarak kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak Morpho Sleep’e ait www.morphosleep.com adresinden iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Morpho Sleep tarafından reddedilecektir.
Morpho Sleep’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.
MORPHO SLEEP