WEB AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BEYANI

 

Asırlar Gayrimenkul San. ve Tic. A.Ş. (“ Morpho Sleep”) iş alanındaki önem ve dikkatini kişisel verileri korumak için de kullanmaktadır. Morpho Sleep Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu  ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelde gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, saklar ve gerektiğinde siler.  Morpho Sleep bu metni, siz değerli üyeleri, ziyaretçileri ve müşterileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel Verileriniz aşağıda anlattığımız şekillerde işlenecek olup, tarafımızca belirtilmeyen hiçbir hususta verileriniz saklanmayacaktır.

Morpho Sleep  , www. morphosleep.com adlı sipariş oluşturulan, üye olunan web sitemizde yer alan üyelik yahut hizmet sözleşmemizi onaylayarak tarafınızla kurulan üyelik ilişkisi, bu adresten verilen siparişten dolayı oluşan alım-satım ilişkisinden kaynaklı olarak kurulan müşteri ilişkisi, web sitemizi ziyaret ederek oluşturulan ziyaretçi ilişkisi sebebiyle  Morpho Sleep ile verilerinizi paylaşmaktasınız. 

Morpho Sleep  , 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında  “Veri Sorumlusu”dur. 

Morpho Sleep kişisel verilerinizi otomatik olan yahut tam otomatik olmayan sistemlerle kaydetmektedir.  Morpho Sleep web sitesinde olan online mağaza mecralarında verilerinizi otomatik yöntemlerle işlemektedir.  Tarafımızla bu site üzerinde yer alan işbu formla birlikte ad-soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, adres, e-posta, telefon numarası, satın alınan ürün bilgisi verilerini paylaşmaktasınız. Tarafımızca işbu verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifası, hakkın kullanılması yahut kurulması, tarafımızla kurduğunuz sözleşme/üyelik kapsamındaki meşru menfaatlerimiz, hizmet yahut üyelik sözleşmesinin gerektirdiği yükümlülükler gereğince işlenmektedir. 

Tarafımızla yapmış olduğunuz üyelik sözleşmesi kapsamında kupon ayrıcalıklarından yararlanmak, indirim çekleri, sonraki siparişlerinizde adınıza yapılacak ürün tanımlamaları sebebiyle  Morpho Sleep verilerinizi çerezler ile toplar ve işler.

Ayrıca çerez politikamızda belirtilen oturum çerezleri, sizin www.morphosleep.com adresine girdiğiniz tarih ve saat, siteye bağlanmanızı sağlayan web sitesi, site içerisinde bulunduğunuz süre, internet servis sağlayıcınızın adı, tarafınızca üye olunması durumunda şifre ve kullanıcı adınızın hatırlatılmasına ilişkin çerezler kullanarak işbu veriler tarafımızca loglanmaktadır.

Verileriniz;

 • Satış sözleşmesinin kurulması ve ifası,
 • Mesafeli satış sözleşmesi yapılabilmesi için kanundan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi, 
 • Üyelik sözleşmesinin kurulması,
 • Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülebilmesi,
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
 • Satış Sonrası Destek Faaliyetleri,
 • Sipariş verdiğiniz ürünlerin tarafınıza gönderim ve teslimi,
 • Muhasebe ve finans işleri,
 • İletişim faaliyetlerinin devamı,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Sipariş ve sadakat kart kapsamında kupon hakkı, indirim oluşumu,

Gibi sebeplerle, yukarıda belirttiğimiz verileriniz işlenmektedir.  Morpho Sleep bu bilgileri hukuka, ahlaka, adaba, ve mevzuata aykırı olarak işlemez ve kullanmaz.

Kişisel Verileriniz,  yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, tarafınızla yapılan sözleşmelerin ifası kapsamında yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve bulut hizmeti sağlayıcımızla paylaşılmaktadır. 

Kişisel verileriniz, kanundan kaynaklanan her türlü idari ve teknik tedbir alınarak saklanmaktadır. Personelimize düzenli olarak veri korunması ve saklanması ile ilgili eğitim verilmekte, güvenli ödeme (SSL) yöntemiyle çift anahtarlı ödeme sistemi kullanılmakta, gerekli olmayan veriler periyodik imha yoluyla imha edilmekte, gerekmediği sürece özel nitelikli kişisel verilerinizi işlememekte, sızma testleri yaptırılarak, verilerinizi loglayarak, yedekleyerek veri güvenliğini sağlamaktayız.

Dilediğiniz zaman  Morpho Sleep'e başvurarak kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, yazılı olarak  Morpho Sleep’ ye iletebilir (bkz. www.morphosleep.com adresinde bulunan Başvuru Formu ), detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 

Başvurularınızda, ad- soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular  Morpho Sleep tarafından reddedilecektir.

Morpho Sleep’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.


 MORPHO SLEEP